EN_01014158_0007

EN_01014158_0007
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Mandatory Credit: Photo by David Hartley/Rupert Hartley / Rex Features (1688204ac) Queen Elizabeth II Royal Maundy Service, York, Britain - 05 Apr 2012
2012-04-05
David Hartley/Rupert Hartley / R/EAST NEWS
Rex Features
David Hartley/Rupert Hartley / R
Rex_ROYALS_1688204AC
1,2MB
26cm x 38cm przy 300dpi
05, 2012, APR, BRITAIN, BY, DAVID, ELIZABETH, FEATURES, HARTLEY, II, MAUNDY, QUEEN, ROYAL, RUPERT, SERVICE, YORK,