EN_00993209_0371

EN_00993209_0371
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
UK OUT
UK OUT ( 693719j ) Amy Winehouse as a school girl at the age of 8. Amy Winehouse, Britain
2007-09-12
Rex Features/EAST NEWS
Rex Features
Rex Features
rexfeatures_693719j
0,69MB
18cm x 20cm przy 300dpi
8, A, AGE, ALONE, AMY, AS, AT, BEFORE, BRITAIN, BY, CHILD, DAYS, EARLY, FAMOUS, FEATURES, FEMALE, GIRL, MUSIC, NOT-PERFORMING, OF, OUT, PERSONALITY, SCHOOL, STAR, THE, UK, WINEHOUSE,