EN_00987753_0010

EN_00987753_0010
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
27.10.2011 Warszawa Polskie Radio Program 3 Studio imienia Agnieszki Osieckiej Benefis Stanislawa Tyma N/z Marek Kondrat fot Mieczyslaw Wlodarski/REPORTER
2011-10-27
MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER
MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER
Wlodarski/REPORTER
281011032
0,89MB
21cm x 30cm przy 300dpi
10, 2011, 27, 3, AGNIESZKI, AKTOR, AKTORZY, BENEFIS, IMIENIA, IMPREZA, KONDRAT, MAREK, MIECZYSLAW, OSIECKIEJ, POLSKIE, PORTRET, PROGRAM, RADIO, REPORTER, STANISLAWA, STUDIO, TROJKA, TYMA, UROCZYSTOSC, USMIECH, WARSZAWA, WLODARSKI, Z,