EN_00973896_0289

EN_00973896_0289
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Coffin with teh remains of Bano Abobakar Rashid, 18, is pictured during a funeral ceremony on July 29, 2011 at Nesodden Church, outside Oslo. Bano Abobakar Rashid, victim of the shooting rampage at Utoeya on July 22, fled with her family from Iran to Norway in 1996. AFP PHOTO/Thomas Winje Oeijord / Scanpix Norway
2011-07-29
AFP/EAST NEWS
AFP
Thomas Winje Oeijord
NBM03-NORWAY-ATTACK-FUNERAL-afp_com_20110729_PH-PAR-Par6420447
1,16MB
17cm x 25cm przy 300dpi
18, 1996, 2011, 22, 29, A, ABOBAKAR, AT, BANO, CEREMONY, CHURCH, COFFIN, DURING, FAMILY, FLED, FROM, FUNERAL, HER, IN, IRAN, IS, JULY, NESODDEN, NORWAY, OEIJORD, OF, ON, OSLO, OUTSIDE, RAMPAGE, RASHID, REMAINS, SCANPIX, SHOOTING, TEH, THE, THOMAS, TO, UTOEYA, VICTIM, WINJE, WITH,