EN_00162185_0009

EN_00162185_0009
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
( 763886D ) Queen Elizabeth II Royal Windsor Horse Show, Windsor, Berkshire, Britain - 09 May 2008
2008-05-09
Rex FeaturesEAST NEWS
Rex Features
Rex Features
REX_QUEEN_WINDSOR_763886d
0,56MB
18cm x 21cm przy 300dpi
09, 2008, BERKSHIRE, BRITAIN, BY, ELIZABETH, FEATURES, HORSE, II, MAY, QUEEN, ROYAL, SHOW, WINDSOR,