EN_01552334_0011

EN_01552334_0011
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Poppy flower (Papaver rhoeas) on black background
2023-01-23
Claude Thouvenin/Bios Photo/East News
Bios Photo
Claude Thouvenin
2487418
1,87MB
36cm x 24cm przy 300dpi
ADVENTITIOUS, AGRONOMY, ALONE, AMBIANCE, ANATOMY, ANGIOSPERMAE, ANNUAL, ARCHAEPLASTIDA, AUGUST, BACKGROUND, BACKGROUNDS, BACKLIGHTING, BACKLIGHTINGS, BACKLIT, BLACK, BOTANY, CARMINE, CARMINES, CHLOROBIONTA, CLAUDE, CLOSE-UP, COLOUR, CORN, CULTURE, CUT, CYCLE, DICOTYLEDONEAE, EFFECT, EMBRYOPHYTA, ENUMERATION, EUKARYOTA, FAMILY, FLORA, FLOWER, FLOWERS, GRAINLAND, GROWING, HERBACEOUS, HONEY, INDIVIDUAL, INFLORESCENCE, LIGHT, LONE, LONELY, MAGENTA, MAGENTAS, MELLIFEROUS, MORPHOLOGY, NATURAL, NOBODY, ON, ONE, ONLY, ORDER, ORGANISM, OUT, PAPAVER, PAPAVERACEAE, PAPAVERALES, PARTICULARITY, PETAL, PETALS, PHANEROGAMAE, PISTIL, PISTILS, PLANT, PLANTS, POPPIES, POPPY, PORTRAIT, PORTRAITS, RED, REDS, RESOURCES, RHOEAS, RHOESAS, SEASON, SEASONS, SHOT, SILHOETTABLE, SINGLE, SOLO, SP, SPECIES, SPERMATOPHYTA, STAMEN, STAMENS, SUMMER, TEMPERATE, THOUVENIN, TRACHEOPHYTA, USE, WEED, WEEDS, WITH,