EN_01546715_0009

EN_01546715_0009
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
This photo cannot be distributed in the Russian Federation.
VILNIANSK, UKRAINE - NOVEMBER 23, 2022 - A woman in a face mask stands by the doorway overlooking destruction caused by a missile attack by Russian troops on the maternity ward of the Vilniansk Multidisciplinary Hospital that claimed the life of a two-day-old infant, Vilnyansk, Zaporizhzhia Region, southeastern Ukraine.
2022-11-23
Ukrinform/East News
Ukrinform
Dmytro Smolienko
Z62_5116
8,07MB
42cm x 28cm przy 300dpi
2022, 23, A, ATTACK, BY, CAUSED, CLAIMED, CONFLICT, CRIME, DEBRIS, DESTRUCTION, DMYTRO, DOORWAY, FACE, HEALTHCARE, HOSPITAL, IN, INFANT, INVASION, LIFE, MASK, MATERNITY, MISSILE, MULTIDISCIPLINARY, NOVEMBER, OF, ON, OVERLOOKING, REGION, RUBBLE, RUSSIA-UKRAINE, RUSSIAN, SHELLING, SMOLIENKO, SOUTHEASTERN, STANDS, THAT, THE, TROOPS, TWO-DAY-OLD, UKRAINE, vilniansk, vilnyansk, WAR, WARD, WOMAN, ZAPORIZHZHIA,