EN_01546463_0006

EN_01546463_0006
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
24.11.22, Kijow, Ukraina. Blackout w Kijowie z powodu rosyjskiego osrzalu. Fot. Danylo Antoniuk/REPORTER
2022-11-24
Danylo Antoniuk/REPORTER
Danylo Antoniuk/REPORTER
Danylo Antoniuk/REPORTER
241122danant003
7,96MB
48cm x 32cm przy 300dpi
11, 2022, 22, 24, ANTONIUK, BLACKOUT, DANYLO, FOT, KIJOW, KIJOWIE, osrzalu, OSTRZAL, OSTRZALU, POWODU, REPORTER, ROSYJSKIEGO, UKRAINA, UKRAINIE, W, WOJNA, Z, ZAGRANICA,