EN_01539081_0038

EN_01539081_0038
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
This photo cannot be distributed in the Russian Federation.
ZAPORIZHZHIA, UKRAINE - SEPTEMBER 23, 2022 - A man stands among the rubble in the parking lot hit by a Russian rocket, Zaporizhzhia, southeastern Ukraine.
2022-09-23
Ukrinform/East News
Ukrinform
Dmytro Smolienko
Z62_8321
0MB
50cm x 34cm przy 300dpi
2022, 23, A, AMONG, ATTACK, BY, CAR, CONFLICT, DMYTRO, HIT, IN, INVASION, LOT, MAN, MISSILE, OLD, PARKING, ROCKET, RUBBLE, RUSSIA-UKRAINE, RUSSIAN, SEPTEMBER, SMOLIENKO, SOUTHEASTERN, STANDS, THE, TRANSPORT, UKRAINE, WAR, ZAPORIZHZHIA,