EN_01539184_2009

EN_01539184_2009
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
AP PROVIDES ACCESS TO THIS PUBLICLY DISTRIBUTED HANDOUT PHOTO PROVIDED BY NASA; MANDATORY CREDIT.
This image provided by NASA on Wednesday, Sept. 21, 2022, shows the Neptune system captured by Webb’s Near-Infrared Camera, revealing the planet’s rings, which have not been seen with this clarity in more than three decades. Webb’s new image of Neptune also captures details of the planet’s turbulent, windy atmosphere. (NASA, ESA, CSA, STScI via AP)
2022-09-21
Associated Press/East News
Associated Press
22264569730580
0,51MB
9cm x 9cm przy 300dpi
2022, 21, ALSO, AP, ATMOSPHERE, BEEN, BY, CAMERA, CAPTURED, CAPTURES, CLARITY, CSA, DECADES, DETAILS, ESA, HAVE, IMAGE, IN, MORE, NASA, NEAR-INFRARED, NEPTUNE, NEW, NOT, OF, ON, PLANET, PROVIDED, REVEALING, RINGS, S, SEEN, SEPT, SHOWS, STSCI, SYSTEM, THAN, THE, THIS, THREE, TURBULENT, VIA, WEBB, WEDNESDAY, WHICH, WINDY, WITH, XSP,