Unselected

EN_01306942_0567
Unselected
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Filmstill // HANDOUT / EDITORIAL USE ONLY! Please note: Fees charged by the agency are for the agency?.s services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. The agency does not cla
Call Me by Your Name (2017) Armie Hammer *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/KFS Image supplied by Capital Pictures
2016-05-23
Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS
Capital Pictures
Stefano Dall'Asta
CAP-CALLKFS180227-07
1,45MB
32cm x 22cm przy 300dpi
2017, ARMIE, ASTA, BY, CALL, CAP, CAPITAL, DALL, EDITORIAL, FILM, FILMSTILL, HAMMER, IMAGE, KFS, ME, MOVIE, MOVIESTILL, MOVIESTILLS, NAME, ONLY, PICTURE, PICTURES, PUBLICITY, SCENE, SHOT, STEFANO, STILL, SUPPLIED, USE, YOUR,