Bios Gardens Jan 2023

EN_01552334_0039
Bios Gardens Jan 2023
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
False yellowhead (Dittrichia viscosa) in bloom, Gard, France
2023-01-23
Marie Aymerez/Bios Photo/East News
Bios Photo
Marie Aymerez
2487709
4,14MB
46cm x 31cm przy 300dpi
30, AGRONOMY, AMBIANCE, ANGIOSPERMAE, ARCHAEPLASTIDA, ASTERACEAE, ASTERALES, AUTUMN, AYMEREZ, BLOOM, BOTANY, BUD, BUDS, BUTTON, BUTTONS, CAPITULUM, CHLOROBIONTA, CLOSE-UP, COMPOSITAE, CYCLE, DICOTYLEDON, DICOTYLEDONEAE, DITTRICHIA, EMBRYOPHYTA, EUKARYOTA, EUROPE, EUROPEAN, FALL, FALSE, FLEABANE, FLORA, FLOWER, FLOWERING, FLOWERS, FRANCE, GARD, GROWING, HERB, HERBS, IN, INDIVIDUAL, INFLORESCENCE, LANGUEDOC-ROUSSILLON, LONG-LASTING, LONG-LIVED, MARIE, MEDICINAL, MORPHOLOGY, MULTIANNUAL, NATURAL, NOBODY, OCCITANIE, OFFICINAL, ORDER, ORGANISM, PARTICULARITY, PERENNIAL, PERENNIALS, PHANEROGAMAE, PLANT, PLANTS, RESOURCES, SEASON, SEASONS, SEPTEMBER, SHOT, SP, SPECIES, SPERMATOPHYTA, SPERMATOPHYTE, SPICES, STICKY, SUNFLOWERS, TEMPERATE, THERAPEUTIC, TRACHEOPHYTA, TYPE, UNION, USE, VISCOSA, WILD, WITH, WOODY, YELLOW, YELLOWHEAD,