Bios Gardens Jan 2023

EN_01552334_0018
Bios Gardens Jan 2023
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Purple pitcherplant (Sarracenia purpurea)
2023-01-23
Claude Thouvenin/Bios Photo/East News
Bios Photo
Claude Thouvenin
2487425
2,6MB
36cm x 24cm przy 300dpi
2, ANATOMY, AND, ANGIOSPERMAE, APPENDIX, ARCHAEPLASTIDA, BOTANY, CARNIVOROUS, CHLOROBIONTA, CITES, CLAUDE, CONVENTION, CUT, DICOTYLEDONEAE, EMBRYOPHYTA, ENDANGERED, EUKARYOTA, FAMILY, FAUNA, FLORA, FLOWER, FULL, GLOBAL, IN, INDIVIDUAL, INFLORESCENCE, INSECTIVOROUS, INTERNATIONAL, LENGTH, MORPHOLOGY, NOBODY, OF, ON, ORDER, ORGANISM, OUT, OVERVIEW, OVERVIEWS, PARTICULARITY, PHANEROGAMAE, PITCHERPLANT, PLANT, PLANTS, PURPLE, PURPUREA, SARRACENE, SARRACENIA, SARRACENIACEAE, SARRACENIALES, SHOT, SIGHT, SIGHTS, SILHOETTABLE, SP, SPECIES, SPERMATOPHYTA, THOUVENIN, TRACHEOPHYTA, TRADE, URN, URNS, WILD, WITH,