Bios Gardens Jan 2023

EN_01552334_0013
Bios Gardens Jan 2023
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Protea (Protea sp), Horticultural variety
2023-01-23
Claude Thouvenin/Bios Photo/East News
Bios Photo
Claude Thouvenin
2487420
8,34MB
62cm x 42cm przy 300dpi
ANATOMY, ANGIOSPERMAE, ARCHAEPLASTIDA, BOTANY, CHLOROBIONTA, CLAUDE, CLOSE-UP, DECORATION, DECORATIVE, DICOTYLEDONEAE, EMBRYOPHYTA, EUKARYOTA, FAMILY, FLORA, FLOWER, FOLIAGE, FOLIAGES, HORTICULTURAL, INDIVIDUAL, INFLORESCENCE, INFLORESCENCES, LEAF, MORPHOLOGY, NOBODY, OR, ORGANISM, ORNAMENTAL, PARTICULARITY, PHANEROGAMAE, PLANT, PLANTS, PROTEA, PROTEACEAE, PROTEALE, PROTEALES, SHOT, SP, SPECIES, SPERMATOPHYTA, THOUVENIN, TRACHEOPHYTA, VARIETY, WITH,