EN_01529518_0019
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Cannot be licensed to clients in Japan
7235737 Portrait of King Edward III of England, 1312-1377. 1836 (engraving); (add.info.: Portrait of King Edward III of England, 1312-1377, in crown, helmet, suit of plate armour and cloak. Copperplate engraving from M. A. Jones’ History of England from Julius Caesar to George IV, G. Virtue, 26 Ivy Lane, London, 1836.); © Florilegius.
Bridgeman - archiwalia
2022-06-25
Bridgeman Images/East News
Bridgeman Images
7235737
0MB
4cm x 5cm przy 300dpi
1836, 26, A, ADD, AND, ARMOUR, CAESAR, CLOAK, COPPERPLATE, CROWN, EDWARD, ENGLAND, ENGRAVING, FLORILEGIUS, FROM, G, GEORGE, HELMET, HISTORY, III, IN, INFO, IV, IVY, JONES, JULIUS, KING, LANE, LONDON, M, OF, PLATE, PORTRAIT, SUIT, TO, VIRTUE,