EN_01529518_0015
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Cannot be licensed to clients in Japan
7235733 King Edward I removing the Stone of Destiny from Scone Abbey. 1836 (engraving); (add.info.: King Edward I of England removing the Stone of Destiny from Scone Abbey, Scotland, and transferring it to Westminster Abbey, 1296. Copperplate engraving from M. A. Jones’ History of England from Julius Caesar to George IV, G. Virtue, 26 Ivy Lane, London, 1836.); © Florilegius.
Bridgeman - archiwalia
2022-06-25
Bridgeman Images/East News
Bridgeman Images
7235733
0MB
3cm x 5cm przy 300dpi
1296, 1836, 26, A, ABBEY, ADD, AND, CAESAR, COPPERPLATE, DESTINY, EDWARD, ENGLAND, ENGRAVING, FLORILEGIUS, FROM, G, GEORGE, HISTORY, I, INFO, IT, IV, IVY, JONES, JULIUS, KING, LANE, LONDON, M, OF, REMOVING, SCONE, SCOTLAND, STONE, THE, TO, TRANSFERRING, VIRTUE, WESTMINSTER,