EN_01529518_0010
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Cannot be licensed to clients in Japan
7235719 Empress Matilda escaping the siege of Oxford, 1142. 1836 (engraving); (add.info.: Empress Matilda escaping through a postern door during King Stephen I\'s siege of Oxford, December, 1142. She wore white robes to camouflage in the snow. Matilda\'s escape from Oxford Castle. Copperplate engraving from M. A. Jones’ History of England from Julius Caesar to George IV, G. Virtue, 26 Ivy Lane, London, 1836.); © Florilegius.
Bridgeman - archiwalia
2022-06-25
Bridgeman Images/East News
Bridgeman Images
7235719
0MB
4cm x 5cm przy 300dpi
1142, 1836, 26, A, ADD, CAESAR, CAMOUFLAGE, CASTLE, COPPERPLATE, DECEMBER, DOOR, DURING, EMPRESS, ENGLAND, ENGRAVING, ESCAPE, ESCAPING, FLORILEGIUS, FROM, G, GEORGE, HISTORY, I, IN, INFO, IV, IVY, JONES, JULIUS, KING, LANE, LONDON, M, MATILDA, OF, OXFORD, POSTERN, ROBES, S, SHE, SIEGE, SNOW, STEPHEN, THE, THROUGH, TO, VIRTUE, WHITE, WORE,