EN_01528983_0025
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
*** World Rights ***
Jeanne Tripplehorn arrives at the THE TERMINAL LIST Los Angeles Premiere held at the DGA Theater in Los Angeles, CA on Wednesday, ?June 22, 2022. (Photo By Sthanlee B. Mirador/Sipa USA)
Premiera filmu The Terminal List
2022-06-22
Sipa USA/Sipa USA/East News
Sipa USA
Sipa USA
sipausa_40050298
1,89MB
23cm x 27cm przy 300dpi
2022, 22, ANGELES, ARRIVALS, ARRIVES, ART, AT, BLACK, BY, CARPET, CELEBRITY, CONTACT, CULTURE, DGA, ENTERTAINMENT, EYE, FASHION, FULL, HEAD, HELD, IN, JEANNE, JUNE, LENGTH, LIST, LOS, MIRADOR, NEWS, ON, OWNED, PREMIERE, SHOT, SIPAUSAWIRE, STHANLEE, TERMINAL, THE, THEATER, TRIPPLEHORN, USA, WEDNESDAY, XXSIPA,