EN_01528920_0059
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 22.06.2022. Palac Prezydencki. Prezydent RP dokonal zmian w skladzie Rady Ministow. N/z: Agnieszka Scigaj - powolana na funkcje ministra-czlonka Rady Ministrow.
Zmiany w składzie Rady Ministrów
2022-06-22
Piotr Molecki/East News
Piotr Molecki
Piotr Molecki
20220622_MOPI1956
4,13MB
44cm x 26cm przy 300dpi
06, 2022, 22, ADZIE, AGNIESZKA, BEZPIECZENSTWA, DOKONAL, DS, EAST, FOT, FUNKCJE, GO, KOMITETU, MINISTER, MINISTOW, MINISTR, MINISTRA-CZLONKA, MINISTROW, MINISTROW-CZLONKOW, MOLECKI, N, NA, NARODOWEJ, NEWS, NOMINACJA, OBRONY, PALAC, PIOTR, PODPIS, PODPISANIE, POLSCE, POLSKA, POWOLANA, POWOLANI, POWOLANIE, PREZYDENCKI, PREZYDENT, RADA, RADY, RP, RZAD, RZADU, RZADZIE, SCIGAJ, SK, SKLADZIE, SZEF, TOMASZEWSKI, W, WARSZAWA, WARSZAWIE, WICEPREMIER, WLODZIMIERZ, Z, ZASTAPI, ZMIAN, ZMIANA, ZMIANY,