EN_01525927_0336
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
JAPAN OUT; SIPA OUT; MANDATORY CREDIT
Fusako Shigenobu, center, who co-founded the terrorist group Japanese Red Army, shakes hands with a supporter after she walked out of prison in Akishima, suburb of Tokyo Saturday, May 28, 2022. Shigenobu was released from prison Saturday after serving a 20-year sentence, and apologized for hurting innocent people. Shigenobu was convicted of masterminding the 1974 siege of the French Embassy in the Hague, the Netherlands. (Kyodo News via AP)
Fusako Shigenobu z grupy terrorystycznej JRA wyszła na wolność
2022-05-28
Kyodo News/Associated Press/East News
Associated Press
Kyodo News
22148203239169
7,93MB
51cm x 34cm przy 300dpi
1974, 20-YEAR, 2022, 28, A, AFTER, AKISHIMA, AND, AP, APOLOGIZED, ARMY, CENTER, CO-FOUNDED, CONVICTED, EMBASSY, FOR, FRENCH, FROM, FUSAKO, GROUP, HAGUE, HANDS, HURTING, IN, INNOCENT, JAPANESE, KYODO, MASTERMINDING, MAY, NETHERLANDS, NEWS, OF, OUT, PEOPLE, PRISON, RED, RELEASED, SATURDAY, SENTENCE, SERVING, SHAKES, SHE, SHIGENOBU, SIEGE, SUBURB, SUPPORTER, TERRORIST, THE, TOKYO, VIA, WALKED, WAS, WHO, WITH,