EN_01525794_0016

EN_01525794_0016
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
25.05.2022 Krakow Narodowy Teatr Stary Proba medialna spektaklu "Strasznie smieszne na podstawie Okropnie smutne"w rezyserii Ewy Kaim N/z Dorota Segda, Zbigniew W. Kaleta Fot. M.Lasyk/REPORTER
2022-05-25
MAREK LASYK/REPORTER
MAREK LASYK/REPORTER
M.Lasyk/REPORTER
260522star (16)
2,35MB
39cm x 29cm przy 300dpi
05, 16, 2022, 25, AKTORZY, aktrkaakor, APKE, DOROTA, DOROTY, DROROTA, EDIA, EWY, FOT, FREDA, I, KAIM, KALETA, KALETY, KRAKOW, LASYK, LAYK, M, MEDIALNA, MIESZNE, MOTYWACH, N, NA, NARODOWY, NARODOWYM, PROBA, PRZEDSTAWIENIE, REPORTER, REZYSERII, SEGDA, SEGDY, SMIESZNE, SPEKTAKLU, srasznie, STARY, STARYM, STRASZNIE, SZTUKI, TEATR, TEATRALNE, TEATRZE, UDZIALEM, W, Z, ZBIGNIEW, ZBIGNIEWA,