EN_00962755_7819

EN_00962755_7819
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
NOV. 2, 1956 FILE PICTURE - B/W ONLY
** FILE ** Patrons and clerks at a local store get a grandstand view of the action as men of the Hungarian revolutionary forces take aim at members of the Communist secret police, in this Nov. 2, 1956 file picture, during the anti-Communist uprising in Budapest, Hungary. The uprising began on October 23, 1956 with demonstrations against the Stalinist regime in Budapest and was crushed eleven days later by Soviet tanks amid bitter fighting. Some 2,500 people were killed and a further 200,000 forced into exile. (AP Photo) ** B/W ONLY **
AP HDD 2
2006-10-15
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
061015028048
1,19MB
23cm x 18cm przy 300dpi
000, 1956, 2, 200, 23, 500, A, ACTION, AGAINST, AIM, AMID, AND, ANTI-COMMUNIST, AS, AT, BEGAN, BITTER, BUDAPEST, BY, CLERKS, COMMUNIST, CRUSHED, DAYS, DEMONSTRATIONS, DURING, ELEVEN, EXILE, FIGHTING, FILE, FORCED, FORCES, FURTHER, GET, GRANDSTAND, HUNGARIAN, HUNGARY, IN, INTO, KILLED, LATER, LOCAL, MEMBERS, MEN, NOV, OCTOBER, OF, ON, ONLY, PATRONS, PEOPLE, PICTURE, POLICE, REGIME, REVOLUTIONARY, SECRET, SOME, SOVIET, STALINIST, STORE, TAKE, TANKS, THE, THIS, UPRISING, VIEW, W, WAS, WERE, WITH,