EN_01525432_0011
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
24.05.2022 Wroclaw Konferencja AGROunii we Wroclawiu n/z Michal Kolodziejczak fot. Krzysztof Kaniewski/REPORTER
Konferencja AGROunii we Wrocławiu
2022-05-24
Krzysztof Kaniewski/REPORTER
Krzysztof Kaniewski/REPORTER
Krzysztof Kaniewski/REPORTER
240522kkagro-4
1,65MB
16cm x 24cm przy 300dpi
05, 2022, 24, agrounia, AGROUNII, KANIEWSKI, KOLODZIEJCZAK, KONFERENCJA, KRZYSZTOF, MICHAL, PROTEST, REPORTER, ROLNICY, ROLNIK, WE, WROCLAW, WROCLAWIU, Z,