EN_01525161_1248

EN_01525161_1248
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
In this photo provided by Fars News Agency, rubble remains from a 10-story commercial building under construction that collapsed killing several people in the southwestern city of Abadan, Iran, Monday, May 23, 2022. There are fears the casualty toll could be much higher as more than 80 people were still believed to be trapped under the rubble after the Metropol building toppled, burying shops and even some cars in the surrounding streets, state TV reported. (Mohammad Amin Ansari, Fars News Agency via AP)
2022-05-23
Fars News Agency/Associated Press/East News
Associated Press
Fars News Agency
22143458617844
5,25MB
45cm x 30cm przy 300dpi
10-STORY, 2022, 23, 80, A, ABADAN, AFTER, AGENCY, AMIN, AND, ANSARI, AP, ARE, AS, BE, BELIEVED, BUILDING, BURYING, BY, CARS, CASUALTY, CITY, COLLAPSED, COMMERCIAL, CONSTRUCTION, COULD, EVEN, FARS, FEARS, FROM, HIGHER, IN, IRAN, KILLING, MAY, METROPOL, MOHAMMAD, MONDAY, MORE, MUCH, NEWS, OF, PEOPLE, PROVIDED, REMAINS, REPORTED, RUBBLE, SEVERAL, SHOPS, SOME, SOUTHWESTERN, STATE, STILL, STREETS, SURROUNDING, THAN, THAT, THE, THERE, THIS, TO, TOLL, TOPPLED, TRAPPED, TV, UNDER, VIA, WERE,