EN_01523807_0019
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Not for sale in: USA, Brazil, Mexico
GAINESVILLE, VA - MAY 13: View of empty shelves at a Target as a baby formula shortage hits the USA as a recall due to contamination at Abbott Nutrition in February hits consumers on May 13, 2022 in Gainesville, Virginia. CAP/MPI34 ??MPI34/Capital Pictures
W USA brakuje mleka modyfikowanego dla niemowląt
2022-05-13
MPI34/Capital Pictures/Capital Pictures/East News
Capital Pictures
MPI34/Capital Pictures
CAP-FRLMPI34220514-11
2,44MB
23cm x 31cm przy 300dpi
13, 2022, A, ABBOTT, AS, AT, BABY, CAP, CAPITAL, CONSUMERS, CONTAMINATION, DUE, EMPTY, FEBRUARY, FOOD, FORMULA, GAINESVILLE, HITS, IN, MAY, MPI34, NUTRITION, OF, ON, OUT, PICTURES, RECALL, SHELVES, SHORTAGE, STOCK, SUPLLY, TARGET, THE, TO, USA, VA, VIEW, VIRGINIA,