EN_01523991_0003
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
ZEEWOLDE Flevoland - A farmer is spraying his field with water because of the drought. Farmers spray their crops and land in connection with the warm spring weather so that it does not dry out. The sun in a clear blue sky and sprinklers that keep hectares of agricultural land moist every day. Robin Utrecht//UTRECHT_UTRECHT4471/2205131506
Nawadnianie pól w Zeewolde
2022-05-13
robin utrecht/SIPA/SIPA/East News
SIPA
robin utrecht/SIPA
SIPA.01072877000017
30,14MB
76cm x 57cm przy 300dpi