EN_01523901_1499

EN_01523901_1499
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Works by Finnish artist Kim Simonsson are exhibited along the street that connects the Lille Flandres station and Place du Theatre in Lille, northern France on May 13, 2022. - The Moss People, 3 meter high green beings, will be on display until October as part of the sixth season of Lille3000. (Photo by Denis Charlet / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
2022-05-13
DENIS CHARLET/AFP/East News
AFP
DENIS CHARLET
AFP_32A26PJ
2,51MB
34cm x 25cm przy 300dpi
13, 2022, 3, ALONG, AND, ARE, ARTIST, AS, BE, BEINGS, BY, CAPTION, CHARLET, CONNECTS, CULTURE, DENIS, DISPLAY, DU, EDITORIAL, EVENT, EXHIBITED, FINNISH, FLANDRES, FRANCE, GREEN, HIGH, HORIZONTAL, ILLUSTRATE, IN, KIM, LILLE, LILLE3000, MANDATORY, MAY, MENTION, METER, MOSS, NORTHERN, OCTOBER, OF, ON, PART, PEOPLE, PLACE, PUBLICATION, RESTRICTED, SEASON, SIMONSSON, SIXTH, SPECIFIED, STATION, STREET, THAT, THE, THEATRE, TO, UNTIL, UPON, USE, WILL, WORKS,