EN_01523772_0945
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Delivery workers prepare online orders at a supermarket in Beijing on May 12, 2022. (Photo by Jade GAO / AFP)
Panika zakupowa w Pekinie
2022-05-12
JADE GAO/AFP/East News
AFP
JADE GAO
AFP_329X9QF
2,74MB
46cm x 30cm przy 300dpi
12, 2022, A, AT, BEIJING, BY, DELIVERY, ECONOMY, GAO, HORIZONTAL, IN, JADE, MAY, ON, ONLINE, ORDERS, PREPARE, SUPERMARKET, VIRUS, WORKERS,