EN_01523772_0941

EN_01523772_0941
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
People wait in line to buy food supplies outside a supermarket in Beijing on May 12, 2022. (Photo by Jade GAO / AFP)
2022-05-12
JADE GAO/AFP/East News
AFP
JADE GAO
AFP_329X9PV
3,47MB
46cm x 31cm przy 300dpi
12, 2022, A, BEIJING, BUY, BY, ECONOMY, FOOD, GAO, HORIZONTAL, IN, JADE, LINE, MAY, ON, OUTSIDE, PEOPLE, SUPERMARKET, SUPPLIES, TO, VIRUS, WAIT,