EN_01523750_0002
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
These images were taken in Tulamben, Bali, Indonesia. BALI, INDONESIA: PICTURES of an adorable ?GREEN SHEEP? have been captured. One image shows an eight-millimetre costasiella sp sheep nudibranch waving its hair underwater, in an imitation of saying hello. Another image shows the nudibranch hanging upside down underwater. These images were taken in Tulamben, Bali, Indonesia by Underwater Photographer ?lvaro Herrero (36) from Spain. ?lvaro clicked these pictures using a Nikon d500 macro lens 60mm and a +10 diopter from a few centimetres away. It took ?lvaro three dives ranging an hour each to click these images, he dove 12 metres underwater to capture the nudibranch. mediadrumimages/@mekanphotography
Morska owieczka
2022-05-11
mediadrumimages/@mekanphotograph/Media Drum/East News
Media Drum
mediadrumimages/@mekanphotograph
h_MDRUM_Underwater_Green_Sheep-4
0,72MB
16cm x 11cm przy 300dpi
10, 12, 36, 60MM, A, ADORABLE, AN, AND, ANOTHER, AWAY, BALI, BEEN, BY, CAPTURE, CAPTURED, CENTIMETRES, CLICK, CLICKED, COSTASIELLA, D500, DIOPTER, DIVES, DOVE, DOWN, DRUM, EACH, EIGHT-MILLIMETRE, FEW, FROM, GREEN, HAIR, HANGING, HAVE, HE, HELLO, HERRERO, HOUR, IMAGE, IMAGES, IMITATION, IN, INDONESIA, IT, ITS, LENS, LVARO, MACRO, MDRUM, MDRUMF, MDW, MDWF, MDWFEATURES, MEDIA, MEDIADRUMIMAGES, MEDIADRUMWORLD, MEKANPHOTOGRAPH, MEKANPHOTOGRAPHY, METRES, NIKON, NUDIBRANCH, OF, ONE, PHOTOGRAPHER, PICTURES, RANGING, SAYING, SHEEP, SHOWS, SP, SPAIN, TAKEN, THE, THESE, THREE, TO, TOOK, TULAMBEN, UNDERWATER, UPSIDE, USING, WAVING, WERE, WORLD,