EN_01523643_0342
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
IMAGO ist zur Vergabe einer einfachen Nutzungslizenz zum Zeitpunkt der Bereitstellung berechtigt. Pers?nlichkeits- und Markenrechte sowie Bestimmungen des Urheberrechts bzgl. abgebildeter Werke sind zu beachten. Kommerzielle Nutzung in Eigenverantwortung.
Iga Swiatek celebrates during the Internazionali BNL D Italia match between Iga Swiatek and Elena-Gabriela Ruse on 11 May 2022 at Foro Italico, Rome. PUBLICATIONxNOTxINxUK Copyright: xGiuseppexMaffiax 31980049
Iga Świątek na turnieju w Rzymie
2022-05-11
IMAGO/Giuseppe Maffia/Imago Sport and News/East News
Imago Sport and News
IMAGO/Giuseppe Maffia
imago_sp_0511_17030004_1011933675
0,69MB
25cm x 17cm przy 300dpi
11, 2022, AND, AT, ATP, BETWEEN, BNL, CELEBRATES, COPYRIGHT, COURT, D, DURING, ELENA-GABRIELA, FORO, GIUSEPPE, HERREN, IGA, IMAGO, INTERNAZIONALI, ITALIA, ITALICO, MAFFIA, MATCH, MAY, MEHRSPORT, ON, PREMIUMD, PUBLICATIONXNOTXINXUK, QUER, ROME, RUSE, SPORT, SPORTPHOTO, SWIATEK, TENNIS, THE, X0X, XGIUSEPPEXMAFFIAX,