EN_01508653_0393

EN_01508653_0393
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PRODUCTION - 12 January 2022, Berlin: ILLUSTRATION - A pair of wedding rings lie on a wooden table. (posed scene) In February this year, there are several days that lend themselves to a special wedding date, including the liquor number dates, i.e. 2.2.22 and 22.2.22. Photo: Annette Riedl/dpa
2022-01-12
Annette Riedl/DPA/East News
DPA
Annette Riedl
220116-99-726421_dpai
1,26MB
20cm x 12cm przy 300dpi
12, 2, 2022, 22, A, AND, ANNETTE, ANNIVERSARY, ARE, BAD, BALLOON, BALLOONS, BERLIN, CELEBRATE, CELEBRATION, COLORFUL, DATE, DATES, DAYS, DEAR, DIVORCE, DOUBLE, DPA, DUPLICATION, E, FEBRUARY, FIXED, I, ILLUSTRATION, IMAGE, IN, INCLUDING, JANUARY, LEAVE, LEND, LIE, LIQUOR, LUCK, MARRIAGE, NUMBER, NUMBERS, OF, ON, PAIR, POSED, PRODUCTION, REPEAT, RIEDL, RINGS, SCENE, SEVERAL, SPECIAL, SYMBOL, TABLE, THAT, THE, THEMSELVES, THERE, THIS, TO, TWO, WEDDING, WOODEN, YEAR,