EN_01508736_0015
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
13.01.2022 Gdansk Muzeum II Wojny Swiatowej Prezentacja kamienia granicznego ze Skarszewa z granicy polsko-niemieckiej sprzed 1939 r. Fot. Karol Makurat/REPORTER
Wersalski kamień graniczny w Muzeum II Wojny Światowej
2022-01-13
Karol Makurat/REPORTER
Karol Makurat/REPORTER
Karol Makurat/REPORTER
KONFAMIIWSGDA13012022BIG-1018
3,77MB
34cm x 23cm przy 300dpi
01, 13, 1939, 2022, GDANSK, GRANICY, GRANICZNEGO, II, KAMIENIA, KAROL, MAKURAT, MUZEUM, POLSKO-NIEMIECKIEJ, PREZENTACJA, R, REPORTER, SKARSZEWA, SPRZED, SWIATOWEJ, WOJNY, Z, ZE,