EN_01508668_0005
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET + 100 %
12.01.2022 Krakow Stacja paliw Lotos Optima fot. Beata Zawrzel/REPORTER
Stacja paliw Lotos
2022-01-12
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
20220112_20220112beza400
2,97MB
34cm x 23cm przy 300dpi
01, 12, 2022, BEATA, BENZYNOWA, KRAKOW, LOGO, LOTOS, OPTIMA, PALIW, REPORTER, STACJA, ZAWRZEL,