EN_01503323_1109

EN_01503323_1109
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Pope Francis (C) draws on a theater mask, as he meets with young people from the Scholas Community around the world at the Pontifical Maria Mater Ecclesiae International College in Rome, on November 25, 2021. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
2021-11-25
ANDREAS SOLARO/AFP/East News
AFP
ANDREAS SOLARO
AFP_9TD4RQ
1,58MB
34cm x 23cm przy 300dpi
2021, 25, A, ANDREAS, AROUND, AS, AT, BY, C, COLLEGE, COMMUNITY, DRAWS, ECCLESIAE, FRANCIS, FROM, HE, HORIZONTAL, IN, INTERNATIONAL, MARIA, MASK, MATER, MEETS, NOVEMBER, ON, PEOPLE, PONTIFICAL, POPE, RELIGION, ROME, SCHOLAS, SOLARO, THE, THEATER, WITH, WORLD, YOUNG,