EN_01503073_0009
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Fot. Piotr Hukalo/East News, Wiejki (woj. podlaskie), 23.11.2021. Pierwszy snieg na Podlasiu.
Pierwszy śnieg na pograniczu Polski i Białorusi
2021-11-23
Piotr Hukalo/East News
East News Owns
Piotr Hukalo
EN_231121_039
3,39MB
25cm x 17cm przy 300dpi
11, 2021, 23, BELARUS, BORDER, CONTINUES, CRISIS, DRODZE, DROGA, EAST, EASTERN, FIRST, FOT, HUKALO, IN, JEZDNIA, LISTOPAD, LISTOPADOWY, LISTOPADZIE, LOOMS, MIGRANT, NA, NEAR, NEWS, NOVEMBER, OF, ON, OVER, PADA, PHOTO, PIERWSZY, PIOTR, PODLASIE, PODLASIU, PODLASKIE, POGODA, POLAND, POLISH-BELARUSIAN, SNIEG, SNOWFALL, SPADL, THE, TRASA, ULICA, VILLAGE, W, WEATHER, WHERE, WIEJKI, WINTER, WITH, WOJ, ZASNIEZONA, ZIMA,