EN_01503035_0008
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET + 100 %
Pierwszy śnieg na pograniczu Polski i Białorusi
2021-11-23
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
20211123100837_131A5166_edit_72525363551432
4,63MB
51cm x 34cm przy 300dpi
100, 11, 2021, 23, BEATA, CERKIEW, CHRZCICIELA, DREWNIANA, ILUSTRACJA, ILUSTRACYJNE, INTERNET, JANA, NOWA, OPADY, PIERWSZY, PODLASIE, PODLASKIE, POGODA, PRAWOSLAWNA, PW, REPORTER, SNIEG, SNIEGU, SW, SWIATYNIA, WOJ, WOLA, ZAWRZEL, ZIMA,