EN_01503035_0005
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET + 100 %
Pierwszy śnieg na pograniczu Polski i Białorusi
2021-11-23
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
20211123100806_131A5161_edit_72491630423833
3,94MB
52cm x 35cm przy 300dpi
100, 11, 2021, 23, BEATA, DROGA, DROGOWY, ILUSTRACJA, ILUSTRACYJNE, INTERNET, NIEBEZPIECZENSTWO, NOWA, OPADY, PIERWSZY, PODLASIE, PODLASKIE, POGODA, REPORTER, SNIEG, SNIEGU, UWAGA, WOJ, WOLA, ZASNIEZONA, ZAWRZEL, ZIMA, ZNAK,