EN_01498491_4638

EN_01498491_4638
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
A man admires the beauty of Mount Cook National Park; Canterbury, New Zealand
2021-10-20
Micah Wright/Design Pics/East News
Design Pics
Micah Wright
33339104HighRes
5,47MB
49cm x 32cm przy 300dpi
40-44, 40-60, A, ACTIVITY, ADMIRES, ADULT, ADULTS, ADVENTURE, ADVENTURES, AGED, ALPS, AND, AORAKI, ATTRACTION, ATTRACTIONS, AWAY, AWE, BACKGROUND, BEAUTIFUL, BEAUTY, BLUE, CANTERBURY, CLEAR, COLOR, COLOUR, COOK, COPY, DAY, DAYTIME, DESTINATION, DESTINATIONS, EXPANSE, EXPANSIVE, EXPLORE, EXPLORING, FOCUS, HALF-LENGTH, HERITAGE, HIKE, HIKER, HIKERS, HIKES, HIKING, HORIZONTAL, IMAGE, IN, INSPIRING, INTEREST, ISLAND, LANDMARK, LANDMARKS, LANDSCAPE, LANDSCAPES, LENGTH, LOCAL, LOOKING, MAJESTIC, MALE, MALES, MAN, MATURE, MEN, MICAH, MIDDLE, MOUNT, MOUNTAIN, MOUNTAINS, NATIONAL, NATURAL, NATURE, NEW, NON-URBAN, OF, ON, ONE, OUTDOOR, OUTDOORS, OUTSIDE, PARK, PARKS, PEAK, PEAKS, PEOPLE, PEOPLE-MIDDLE, PERSON, PLACE, PLACES, QUARTER, RANGE, RECREATION, RUGGED, SCENE, SCENIC, SCENICS, SELECTIVE, SIDE, SITE, SKY, SNOW, SNOW-CAPPED, SNOWCAPPED, SNOWY, SOUTH, SOUTHERN, SPACE, SPORTS, STANDING, TE, THE, THREE, TOURISM, TOURIST, TOURISTS, TRAVEL, UNESCO, UP, VALLEY, VAST, VASTNESS, VIEW, VIEWING, WAHIPOUNAMU, WAIST, WALKING, WEST, WONDER, WORLD, WRIGHT, YEARS, ZEALAND,