EN_01498491_4611

EN_01498491_4611
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Tourist explores a random waterfall in a remote region of New Zealand's South Island; New Zealand
2021-10-20
Micah Wright/Design Pics/East News
Design Pics
Micah Wright
33339077HighRes
5,08MB
49cm x 32cm przy 300dpi
26-39, 30-34, A, ADULT, ADULTS, ADVENTURE, ADVENTURES, ALL, ATTRACTION, ATTRACTIONS, AWAY, AWAYS, BACK, BEAUTIFUL, BEAUTY, BROWN, BRUNETTE, CLIFF, CLIFFS, COLOR, COLOUR, DAY, DAYTIME, DESTINATION, DESTINATIONS, DOWN, EDGE, EXPLORE, EXPLORES, EXPLORING, FEMALE, FEMALES, FLOWING, FOLIAGE, FROM, FULL-LENGTH, GET, GET-AWAYS, GETAWAYS, GETTING, GIRL, GIRLS, GOOD, GREEN, HAIR, HOLIDAY, HOLIDAYS, HORIZONTAL, IMAGE, IN, INTEREST, ISLAND, IT, LANDMARK, LANDMARKS, LANDSCAPE, LANDSCAPES, LAYING, LEISURE, LIFE, LONG, LOOKING, LYING, MICAH, MID, NATURE, NEW, NON-URBAN, OF, ON, ONE, OUTDOORS, OUTSIDE, PEACE, PEACEFUL, PEOPLE, PEOPLE-MID, PERSON, PLACE, PLACES, PLANT, PLANTS, POOL, RANDOM, REGION, RELAXATION, REMOTE, ROCK, ROCKS, ROCKY, SCENE, SCENICS, SIDE, SIGHTSEEING, SOUTH, STEEP, THE, TIME, TOURISM, TOURIST, TOURISTS, TRANQUIL, TRAVEL, VACATION, VACATIONING, VACATIONS, VIEW, VIEWING, WATER, WATERFALL, WATERFALLS, WOMAN, WOMEN, WRIGHT, YEARS, YOUNG, ZEALAND,