EN_01498491_4610
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Tourists explore a random waterfall in a remote region of New Zealand's South Island; New Zealand
Design Pics 09/2021
2021-10-20
Micah Wright/Design Pics/East News
Design Pics
Micah Wright
33339076HighRes
6,84MB
49cm x 32cm przy 300dpi
18-25, 20-24, A, ADULT, ADULTS, ADVENTURE, ADVENTURES, ALL, AND, ATTRACTION, ATTRACTIONS, AWAY, AWAYS, BEAUTIFUL, BEAUTY, BROWN, BRUNETTE, CELL, CELLPHONE, CELLPHONES, CELLULAR, CLIFF, CLIFFS, COLOR, COLOUR, COMMUNICATE, COMMUNICATION, COMMUNICATIONS, COMPUTERS, DAY, DAYTIME, DESTINATION, DESTINATIONS, DEVICE, DEVICES, EDGE, EXPLORE, EXPLORING, FEMALE, FEMALES, FLOWING, FOLIAGE, FRIENDS, FRIENDSHIP, FROM, GET, GET-AWAYS, GETAWAYS, GETTING, GIRL, GIRLS, GOOD, GREEN, HAIR, HALF-LENGTH, HAPPINESS, HAPPY, HOLIDAY, HOLIDAYS, HORIZONTAL, IMAGE, IN, INTEREST, ISLAND, IT, LANDMARK, LANDMARKS, LANDSCAPE, LANDSCAPES, LEISURE, LIFE, LONG, LOOKING, MICAH, MOBILE, MOBILES, NATURE, NEW, NON-URBAN, OF, OUTDOORS, OUTSIDE, PEOPLE, PEOPLE-YOUNG, PERSON, PHONE, PHONES, PHOTOGRAPHING, PICTURE, PLACE, PLACES, PLANT, PLANTS, PLATFORM, POOL, RANDOM, REAR, REGION, REMOTE, ROCK, ROCKY, SCENE, SCENICS, SIDE, SMART, SMILE, SMILING, SOUTH, STANDING, STEEP, TAKING, TECHNOLOGY, TELEPHONE, TELEPHONES, THE, TIME, TOGETHER, TOGETHERNESS, TOURISM, TOURIST, TOURISTS, TRAVEL, TWO, UP, VACATION, VACATIONING, VACATIONS, VIEW, VIEWING, WAIST, WATER, WATERFALL, WATERFALLS, WIRELESS, WOMAN, WOMEN, WRIGHT, YEARS, YOUNG, ZEALAND,