EN_01498491_4609
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Tourist explores the Lake Matheson Mirror Lakes. The cloudy sky somewhat dilutes the reflection on this day; South Westland, New Zealand
Design Pics 09/2021
2021-10-20
Micah Wright/Design Pics/East News
Design Pics
Micah Wright
33339075HighRes
5,9MB
48cm x 32cm przy 300dpi
40-44, 40-60, ACTIVE, ADULT, ADULTS, ADVENTURE, ADVENTURES, AGED, ALL, ALPS, AORAKI, ATTRACTION, ATTRACTIONS, AWAY, BEAUTIFUL, BEAUTY, BLOND, BLONDE, CASUAL, CLOTHING, CLOUD, CLOUDS, CLOUDY, COLOR, COLOUR, CONTEMPLATION, COOK, DAY, DAYTIME, DESTINATION, DESTINATIONS, DILUTES, EDGE, EXPLORE, EXPLORES, EXPLORING, FOREST, FORESTS, FOX, FROM, GETAWAYS, GETTING, GLACIER, HAIR, HALF-LENGTH, HERITAGE, HOLIDAY, HOLIDAYS, HORIZONTAL, IMAGE, IN, INTEREST, ISLAND, IT, LAKE, LAKES, LANDMARK, LANDMARKS, LANDSCAPE, LANDSCAPES, LENGTH, LOCAL, LOOKING, MALE, MALES, MAN, MATHESON, MATURE, MEN, MICAH, MIDDLE, MIRROR, MOUNT, MOUNTAIN, MOUNTAINS, NATIONAL, NATURAL, NATURE, NEW, NON-URBAN, OF, ON, ONE, OUT, OUTDOORS, OUTSIDE, PARK, PARKS, PEACE, PEACEFUL, PEOPLE, PEOPLE-MIDDLE, PERSON, PLACE, PLACES, POUTINI, QUARTER, RANGE, REAR, REFLECTED, REFLECTING, REFLECTION, REFLECTIONS, SCENE, SCENICS, SHORE, SHORELINE, SIGHTSEEING, SITE, SKIES, SKY, SOMEWHAT, SOUTH, SOUTHERN, STANDING, TAI, TASMAN, TE, THE, THIS, THREE, TOURISM, TOURIST, TOURISTS, TRANQUIL, TRAVEL, TREE, TREES, UNESCO, VACATION, VACATIONS, VIEW, VIEWING, WAHIPOUNAMU, WATER, WEST, WESTLAND, WORLD, WRIGHT, YEARS, ZEALAND,