EN_01498491_4606
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Grilled salted fish stuffed with lemongrass; Mae Hong Son Province, Thailand
Design Pics 09/2021
2021-10-20
Bill Brennan/Design Pics/East News
Design Pics
Bill Brennan
1982226HighRes
3,92MB
44cm x 29cm przy 300dpi
ASIA, ASIAN, BARBECUE, BBQ, BILL, BRENNAN, COOK, CUISINE, DINNER, EAT, EDIBLE, FISH, FLAVOR, FOOD, GRASS, GRILL, GRILLED, HONG, LEMON, LEMONGRASS, MAE, MARKET, OUTDOOR, PACIFIC, PACIFICSTOCK, PROVINCE, SALT, SALTED, SNACK, SON, STALL, STUFFED, THAI, THAILAND, VEGETABLE, VENDOR, WITH,