EN_01497472_1206
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
NORWAY OUT / Norway OUT
Flowers and candles are displayed in the center of Kongsberg, Norway, on October 14, 2021, the day after a man armed with a bow and arrows killed 5 people before being arrested by police. - Norway's intelligence service PST said on October 14, 2021 that a bow-and-arrow attack that killed five people the previous day seemed to be an "act of terror." (Photo by Terje Pedersen / NTB / AFP) / Norway OUT
Atak w norweskim mieście Kongsberg
2021-10-14
TERJE PEDERSEN/AFP/East News
AFP
TERJE PEDERSEN
AFP_9PN94K
3,77MB
51cm x 34cm przy 300dpi
14, 2021, 5, A, ACT, AFTER, AN, AND, ARE, ARMED, ARRESTED, ARROWS, ATTACK, BE, BEFORE, BEING, BNC, BOW, BOW-AND-ARROW, BY, CANDLES, CENTER, CRIME, DAY, DISPLAYED, FIVE, FLOWERS, HORIZONTAL, IN, INTELLIGENCE, KILLED, KONGSBERG, MAN, NORWAY, NTB, OCTOBER, OF, ON, OUT, PEDERSEN, PEOPLE, POLICE, PREVIOUS, PST, SAID, SEEMED, SERVICE, TERJE, TERROR, THAT, THE, TO, WITH,