EN_01497472_0560
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Norway OUT
A police forensic enters a local past a Norwegian policeman standing guards outside during investigations after a man armed with a bow and arrows killed 5 people before being arrested by police in Kongsberg, on October 14, 2021. - A man armed with a bow and arrows killed five people and wounded two others in southeastern Norway on October 13, 2021, police said, adding that they had arrested the suspect. The motive for the attack, which took place in several locations in the town centre of Kongsberg, was unknown but police said terrorism could not yet be ruled out. (Photo by Terje Bendiksby / NTB / AFP) / Norway OUT
Atak w norweskim mieście Kongsberg
2021-10-14
TERJE BENDIKSBY/AFP/East News
AFP
TERJE BENDIKSBY
AFP_9PN2QX
2,86MB
45cm x 30cm przy 300dpi
13, 14, 2021, 5, A, ADDING, AFTER, AND, ARMED, ARRESTED, ARROWS, ATTACK, BE, BEFORE, BEING, BENDIKSBY, BNC, BOW, BUT, BY, CENTRE, COULD, CRIME, DURING, ENTERS, FIVE, FOR, FORENSIC, GUARDS, HAD, HORIZONTAL, IN, INVESTIGATIONS, KILLED, KONGSBERG, LOCAL, LOCATIONS, MAN, MOTIVE, NORWAY, NORWEGIAN, NOT, NTB, OCTOBER, OF, ON, OTHERS, OUT, OUTSIDE, PAST, PEOPLE, PLACE, POLICE, POLICEMAN, RULED, SAID, SEVERAL, SOUTHEASTERN, STANDING, SUSPECT, TERJE, TERRORISM, THAT, THE, THEY, TOOK, TOWN, TWO, UNKNOWN, WAS, WHICH, WITH, WOUNDED, YET,