EN_01497064_0005
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
10.10.2021 Krakow. Rynek Glowny. Czlonkowie organizacji Anonymous for the Voiceless prowadzili milczacy protest przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierzat w przemysle rzezniczym, mlecznym i futrzarskim. Fot. M.Lasyk/REPOTER
Milczacy protest Anonymous for the Voiceless na krakowskim Rynku
2021-10-10
MAREK LASYK/REPORTER
MAREK LASYK/REPORTER
M.Lasyk/REPORTER
101021anty (5)
5,45MB
46cm x 31cm przy 300dpi
10, 2021, ANONYMOUS, BESTIALSKIEMU, CZLONKOWIE, FOR, FUTRA, FUTRZARSKI, FUTRZARSKIM, GLOWNY, I, JEDZENIE, KRAKOW, LASYK, M, MIESO, MILCZACY, MLECZNYM, ORGANIZACJI, PROTEST, PROWADZILI, PRZECIWKO, PRZEMYSL, PRZEMYSLE, REPORTER, REPOTER, RYNEK, RZEZNIA, RZEZNICZY, RZEZNICZYM, THE, TRAKTOWANIU, VOICELESS, W, ZABIJANIE, ZWIERZAT, ZWIERZE, ZWIRZETA,