EN_01494719_0005
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
WORLDWIDE RIGHTS AVAILABLE. End users shall not licence, sell, transmit, or distribute any photographs represented by eyevine, to any third party.
Hundreds of Mini drivers gather to celebrate Mini Cooper Day at the annual National Mini Cooper Register Rally at Beaulieu in Hampshire Sunday June 13, 2021. Picture by Christopher Pledger ? Christopher Pledger / eyevine
Zlot samochodów Mini Cooper
2021-06-13
Christopher Pledger/Eyevine/East News
Eyevine
Christopher Pledger
evhr_02929352
1,71MB
35cm x 23cm przy 300dpi
13, 2021, ANNUAL, AT, AUTO, AUTOMOBILE, BEAULIEU, BRAND, BY, CAR, CARS, CELEBRATE, CHRISTOPHER, COOPER, DAY, DRIVERS, EVPHOTOGRAPHER, EXHIBIT, EYEVINE, GATHER, HAMPSHIRE, HUNDREDS, IN, JUNE, MINI, MOTOR, MOTORCAR, MOTORING, NATIONAL, NEWS, OF, ON, PICTURE, PLEDGER, RALLY, REGISTER, SHOW, STOCK, SUMMER, SUNDAY, THE, TO, TRANSPORT, VEHICLE, WEATHER,