EN_01494499_0001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Pictured: A jungle myna sits atop his best friend, a spotted deer.??????Wildlife and travel photographer Sumon Das, 33, sat watching the pair at Nagarhole Tiger Reserve, Karnataka, India. Speaking on the relationship the pair have, Sumon said: ??sThe bird feeds??on the insect and parasites that infest??the deer and in return the deer gets its??personal??grooming done.??? ??sThe images are about the bond and friendship??that these??two species share. They understand each other's needs and are tolerant towards each other.??? Please byline: Sumon Das/Solent News ?? Sumon Das/Solent News & Photo Agency UK +44 (0) 2380 458800 Sumon Das
Ptak na jeleniu
2021-09-21
Sumon Das/Solent News & Photo Agency/Solent News/East News
Solent News
Sumon Das/Solent News & Photo Agency
SN_DEER_BESTFIEND_01
3,7MB
22cm x 34cm przy 300dpi
0, 2380, 33, 44, A, ABOUT, AGENCY, AND, ARE, AT, ATOP, BEST, BIRD, BOND, BYLINE, DAS, DEER, DONE, EACH, FEEDS, FRIEND, FRIENDSHIP, GETS, GROOMING, HAVE, HIS, IMAGES, IN, INDIA, INFEST, INSECT, ITS, JUNGLE, KARNATAKA, MYNA, NAGARHOLE, NEEDS, NEWS, ON, OTHER, PAIR, PARASITES, PERSONAL, PHOTOGRAPHER, PICTURED, PLEASE, RELATIONSHIP, RESERVE, RETURN, SAID, SAT, SHARE, SITS, SOLENT, SPEAKING, SPECIES, SPOTTED, STHE, SUMON, THAT, THE, THESE, THEY, TIGER, TOLERANT, TOWARDS, TRAVEL, TWO, UK, UNDERSTAND, WATCHING, WILDLIFE,