EN_01493132_2817
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Packard Twelve 1408 used by Soviet leader Joseph Stalin in 1936-1950 is seen in a Museum of the Special Task Garage of the Federal Guard Service (FSO) in Moscow on September 14, 2021. - The museum was opened to mark the 100th anniversary of the establishment of the Special Task Garage of the Federal Guard Service (FSO) of the Russian Federation, carrying a transportation duty of the leaders of the state, which will be not only the main custodian of the history of the legendary unit, but also a centre for studying and promoting the achievements of domestic and global automotive industry. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)
Moskwa - wystawa aut używanych przez krajowych przywódców
2021-09-14
ALEXANDER NEMENOV/AFP/East News
AFP
ALEXANDER NEMENOV
AFP_9MT8RQ
3,06MB
46cm x 25cm przy 300dpi
100TH, 14, 1408, 2021, A, ACHIEVEMENTS, ALEXANDER, ALSO, AND, ANNIVERSARY, AUTOMOBILE, AUTOMOTIVE, BE, BUT, BY, CARRYING, CENTRE, CUSTODIAN, DOMESTIC, DUTY, ESTABLISHMENT, FEDERAL, FEDERATION, FOR, FSO, GARAGE, GLOBAL, GUARD, HISTORY, HORIZONTAL, IN, INDUSTRY, IS, JOSEPH, LEADER, LEADERS, LEGENDARY, MAIN, MARK, MOSCOW, MUSEUM, NEMENOV, NOT, OF, ON, ONLY, OPENED, PACKARD, PANORAMIC, POLITICS, PROMOTING, RUSSIAN, SECURITY, SEEN, SEPTEMBER, SERVICE, SOVIET, SPECIAL, STALIN, STATE, STUDYING, TASK, THE, TO, TRANSPORTATION, TWELVE, UNIT, USED, WAS, WHICH, WILL,