EN_01493132_2816

EN_01493132_2816
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Delaunay-Belleville 70CV used by Russian Emperor Nicolas II in 1910's is seen in a Museum of the Special Task Garage of the Federal Guard Service (FSO) in Moscow on September 14, 2021. - The museum was opened to mark the 100th anniversary of the establishment of the Special Task Garage of the Federal Guard Service (FSO) of the Russian Federation, carrying a transportation duty of the leaders of the state, which will be not only the main custodian of the history of the legendary unit, but also a centre for studying and promoting the achievements of domestic and global automotive industry. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)
2021-09-14
ALEXANDER NEMENOV/AFP/East News
AFP
ALEXANDER NEMENOV
AFP_9MT8RP
2,53MB
33cm x 22cm przy 300dpi
100TH, 14, 1910, 2021, 70CV, A, ACHIEVEMENTS, ALEXANDER, ALSO, AND, ANNIVERSARY, AUTOMOBILE, AUTOMOTIVE, BE, BUT, BY, CARRYING, CENTRE, CUSTODIAN, DELAUNAY-BELLEVILLE, DOMESTIC, DUTY, EMPEROR, ESTABLISHMENT, FEDERAL, FEDERATION, FOR, FSO, GARAGE, GLOBAL, GUARD, HISTORY, HORIZONTAL, II, IN, INDUSTRY, IS, LEADERS, LEGENDARY, MAIN, MARK, MOSCOW, MUSEUM, NEMENOV, NICOLAS, NOT, OF, ON, ONLY, OPENED, POLITICS, PROMOTING, RUSSIAN, SECURITY, SEEN, SEPTEMBER, SERVICE, SPECIAL, STATE, STUDYING, TASK, THE, TO, TRANSPORTATION, UNIT, USED, WAS, WHICH, WILL,